Velkommen

til Jerslev Vandværks hjemmeside oprettet 1. januar 2015

Jerslev Vandværk leverede vand første gang til 194 personer den 19. maj 1908.

DSC00513(1)

I 70-erne blev to nye boringer sat i drift på grund af parcelhusudbygningen, og der blev i de følgende år løbende foretaget ændringer for at kunne følge med det stigende vandforbrug.

I 1999-2000 blev vandværket renoveret.
Pumper, filtre og el blev udskiftet. Der blev foretaget en del bygningsvedligeholdelse, blandt andet et nyt tag, en ny maskinsal, indrettet et lager, kontor og toilet.

I 2013 blev vandværkets el – og automatik udskiftet.

Vandværket forsyner i dag 350 forbrugere med rent drikkevand, og der udpumpes årligt 43.000 m3.
Vandværket har tre boringer, der ligger i nærheden af vandværket.