Lovpligtig information

Januar 2016

Arbejdet med udarbejdelse af et kvalitetsstyringsprogram er afsluttet.

På grund af nye hygiejneregler arbejdes der med at opdele vandværket i tre risikogrupper:

Grøn Zone: Der er ikke direkte kontakt med drikkevandet. Men er i nærheden af installationer, hvor der er direkte kontakt.

Gul zone: Der er nem adgang til drikkevandet.

Rød zone: Der direkte adgang til drikkevandet.

Det har derfor været nødvendigt at få opsat et redskabsskur til haveredskaber, gamle vandmålere m.m, da jord ikke må findes inde på vandværket.

Vandmålerne hos forbrugerne er udskiftet til elektroniske vandmålere med fjernaflæsning. Alle vandmålere er fjernaflæst den 4. januar 2016, og aflæsningen anvendes sammen med aflæsningen fra de udskiftede vandmålere ved beregning af vandforbruget for 2015.

Såfremt, der er ønsker om yderligere oplysninger, er man velkommen til at henvende sig til Bestyrelsen.

Bestyrelse: Se under: Om os – Bestyrelse.

Generel beskrivelse af drikkevandet 1):

Det indvundne råvand har en god og naturlig kvalitet, uden påvirkning af miljøfremmede stoffer. Det ses, at koncentrationen af jern, mangan og ammonium reduceres tilstrækkeligt ved vandbehandlingen. Der er ikke påvist overskridelser på kemiske eller bakterielle parametre på hverken anlæg eller ledningsnet.

Krav til analysefrekvensen er overholdt.

Vandværket fremstår i meget god stand og med en god hygiejne.

Vandkvalitet: se under: Forbrugerinformation – Vandkvalitet.

Der har ikke i årets løb været overskridelser af kvalitets kravene.

1) Tilstandsrapport og status Jerslev vandværk udarbejdet af Kalundborg kommune nov. 2010.