Forbrugerinformation

Til forbrugerne
Vi har både godt og rigeligt med vand i Jerslev Vandværk. Det indeholder ingen pesticider og opfylder alle kvalitetskrav.

Vandværket
Jerslev Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a), der ejes og drives af forbrugerne.
Vandet pumpes op fra 3 boringer. Boringerne kan give så meget vand, at det rigeligt kan dække forbrugernes behov.
På vandværket bliver vandet pumpet gennem lukkede sandfiltre, hvor det bliver tilført luft, således af det i vandet naturlige jern kan udfældes i filterne.
Derefter føres vandet til rentvandstanken, inden det pumpes ud til forbrugerne.
Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.
Filtrene returskylles med jævne mellemrum, så det udfældede jern fjernes fra filtrene.

Vandanalyser
Der er udtaget prøver til vandanalyser fra såvel vandværk og ledningsnet flere gange i løbet af året.
Der udtages nedenstående prøver:

– Normal kontrol
– Udvidet kontrol
– Uorganiske sporstoffer
– Organiske klorforbindelser
– Pesticider
– 4 prøver på ledningsnettet
– Boringskontrol.

Ved hver prøve analyseres der for mange forskellige stoffer blandt andet bakterier og kim.

Tilsyn.
Kalundborg Kommune fører tilsyn med alle vandværkerne i kommunen.

Se vandkvaliteten og kontaktoplysninger.

Såfremt der er ønsker om yderligere oplysninger, er man velkommen til at henvende sig til kontaktpersonerne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Orientering:

Vandforsyningens navn og adresse: Jerslev Vandværk A.m.b.a., Bygaden 2B, 4490 Jerslev
Hjemmeside: http://jerslevvandvaerk.dk