Indvindingsopland

Grundvandskortlægning Hvidebæk - resumerapport. Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Grundvandskortlægning Hvidebæk – resumerapport.
Miljøministeriet, Naturstyrelsen