Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Jerslev Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Vandets hårdhed er ca. 17° dH.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver.
På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Se de seneste analyser fra afgang vandværk og ledningsnettet:

Afgang vand

1919-711, Jerslev Vandværk, DGU 203 410

1948-616, Jerslev Vandværk

1948-617, Jerslev Vandværk

1948-618, Jerslev Vandværk, DGU 203 556

2038-624, Jerslev Vandværk

DV21350149-0026166

DV22220406-0042567
“I henhold til Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 har vandværket tilladelse til, at Farvetal-Pt må overskride højeste værdi afgang vandværk, såfremt den er mindre end 15 mg/l tilgang forbrugere”.

 

Ledningsnettet:

2106-639, Jerslev Vandværk

2118-680, Jerslev Vandværk

2118-681, Jerslev Vandværk

DV21350153-0026133

DV21350154-0026134

DV21350151-0026247

DV22220408-0042572


Sådan læses en vandanalyse