Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Jerslev Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Vandets hårdhed er ca. 17° dH.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver.
På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Se de seneste analyser fra afgang vandværk og ledningsnettet:

Afgang Vandværk

1948-618, Jerslev Vandværk, DGU 203 556

2038-624, Jerslev Vandværk

DV21350149-0026166

DV22220406-0042567

DV23100143-0063339

DV23100148-0063340

DV23170155-0066007
“I henhold til Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 har vandværket tilladelse til, at Farvetal-Pt må overskride højeste værdi afgang vandværk, såfremt den er mindre end 15 mg/l tilgang forbrugere”.

 

Ledningsnet

DV21350151-0026247

DV22220408-0042572

DV22430023-0048709

DV23030179-0053477

DV23100138-0061600

DV23170156-0066455

DV24030145-0077060


Sådan læses en vandanalyse