Forbrugsvandmålere

Aflæsning af måleren d. 31. dec. til årets vandforbrug.

Målere aflæser vandværket ved forbi kørsel hvert år lige efter nytår.
Den værdi, der aflæses ved forbi kørsel, er målerstanden pr. 31. december.

Forbrugerne opfordres til selv at aflæse måleren den 31. december.

Fremover bliver der ikke udsendt aflæsningskort.

Det er også en god idé at aflæse måleren regelmæssigt og dermed selv følge med i vandforbruget.

Læs vejledning aflæsning af måler
Ud over målerstanden – findes oplysninger om eventuelle utætheder i egen vandinstallation m. m.


Kontrol af målere

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 6. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos vandværket.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.

Herunder findes mere information om betjening af målerbrønd.

Betjening af målerbrønd

Åbne for vandet.
Dækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren.

Lukke for vandet.
Hanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren.