Tilbagestrømningssikring

Nedenstående er en meget kort orientering om tilbagestrømning.

Det er vigtigt at sikre, at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening.
Dette er særligt relevant for private forbrugere og virksomheder, især hvis ejendommen har regnvandsanlæg, marksprøjter, husdyrhold eller på anden måde anvender vandet, så der er en risiko ved tilbagestrømning.

Jerslev Vandværk har skrevet til de forbrugere, hvor der efter vandværkets mening er en risiko ved tilbagestrømning. Har din ejendom/firma ikke fået et brev og anvendes vandet, så der er en risiko ved tilbagestrømning, så kontakt formanden. Adressen finder du på hjemmesiden.

Dit ansvar – din regning, hvis uheldet er ude.

Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi, at det langt fra er alle installationer, der er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og ejendommens/virksomhedens økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar, og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få opsat eller tjekket, om den korrekte tilbageløbssikring er opsat. Vær opmærksom på, at det er dig, der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

Tilbagestrømningssikringen er afhængigt af vandets anvendelse på ejendommen/virksomheden, og er inddelt i kategorier fra 1-5.

Det er en autoriseret VVS installatør, der foretager en risikovurdering, vælger og opsætter den korrekte tilbagestrømningssikring.

Forhold i installationen  Vejledende sikringsmetode
1 Almindelig husholdning. Kontraventil
2 Vandet har skiftet smag, lugt, farve eller temperatur. Kontrollerbar kontraventil.
3 Der bruges stoffer, der kan være sundhedsskadelige. Tilbagestrømningssikring med ikke kontrollerbare trykzoner.
4 Der bruges stoffer, der kan være giftige. Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner.
5 Der er tilstedeværelse af bakterier eller virus. Luftgab.

Efterfølgende skema “Servicerapport for tilbagestrømningssikring (TBS)” skal indsendes til vandværkets formand

Servicerapport-tilbagestrømningssikring