Alarmeringsliste – Offentlig

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Offentlige myndigheder
Beredskabsstyrelsen, Næstved  72252050
Kalundborg Kommune, tilsyn og miljøafd.  59 53 44 00
Fødevare Direktoratet  72276900
Embedslægeinstitutionen, Sjælland  72 22 74 50
Levnedsmiddelstyrelsen  72276900
Giftinformationslinien  22121212
Analyselaboratorium  Højvang  58 24 24 58
Alarmcentralen / Politi  112 / 114
Midt- og Vestsjællands Politi  46 35 14 48
Kalundborg Brand og Redning  44227112
Akuttelefonen  70 15 07 08
Lægevagten  70 15 07 00  1818
Falck  70 10 20 30
Skadeklinik Kalundborg  1818
Arbejdstilsynet  70 12 12 88
Vandteknisk support DVN 98 66 66 66
Information
Nordvestnyt Kalundborg  88 88 44 00 red.kf@sn.dk
DR Regional (Danmarks radio) Næstved  55 75 34 00
TV2 – Regional Øst  55 36 56 56
DR -TV