Alarmeringsliste – Offentlig

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Offentlige myndigheder
Beredskabsstyrelsen
Kalundborg Kommune, tilsyn og miljøafd.  59 53 44 00
Fødevare Direktoratet
Embedslægeinstitutionen, Sjælland  72 22 74 50
Levnedsmiddelstyrelsen
Giftinformationscenter
Analyselaboratorium  Højvang  58 24 24 58
Alarmcentralen / Politi  112 / 114
Midt- og Vestsjællands Politi  46 35 14 48
Kalundborg Brand og Redning  59 53 40 20
Akuttelefonen  70 15 07 08
Lægevagten  70 15 07 00
Falck Kalundborg  70 10 20 30
Lægehuset, Torvet 17, Ubby  59 59 50 10
Arbejdstilsynet  70 12 12 88
Vandteknisk support DVN 98 66 66 66
Information
Nordvestnyt Kalundborg  88 88 44 00 red.kf@sn.dk
DR Regional (Danmarks radio) Næstved  55 75 34 00
TV2 – Regional Øst  55 36 56 56
DR -TV