Beredskabsplan

Vandværkets beredskab består af :

Alarmeringslister

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

1. Kort_om_beredskabsplaner (PDF)
2. Generel_handling_i_beredskabssituationer (PDF)
3. Handlingsplan_ved_akut_forurening_af_kildeplads (PDF)
4. Handlingsplan_ved_forurening_af_forsyningens_anlæg (PDF)
5. Handlingsplan ved lækage på ledningsnet (PDF)
6. Handlingsplan_ved_klordesinficering (PDF)
7. Handlingsplan_ved_brand_og_eksplosion (PDF)
8. Handlingsplan_ved_strømudfald (PDF)
9. Trusler_om_sabotage (PDF)
10. Nødberedskab – Vand med tankvogn

Skema-til-afrapportering-af-handlingsforløb

blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse.

Info: Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer), skal du have programmet Adobe Reader installeret. Programmet kan hentes her: Adobe Reader